Gmina Mońki

Bezpłatne kursy języka angielskiego

W gminie Mońki realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w ramach projektu „Angielski nie jest mi obcy – 2 edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu może zgłosić się każda osoba powyżej 30 roku życia z terenu gminy Mońki.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go lub dostarczyć do biura projektu; Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki (budynek Starostwa). Formularz jest dostępny także w siedzibie Fundacji

W procesie rekrutacji wyłonione zostaną grupy trzy dziewięcioosobowe grupy, które podzielone zostaną wg. poziomu wiedzy. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, a poziom nauczanie zostanie dostosowany do potrzeb danej grupy.

W ramach projektu oferujemy:
- 60 godzin kursu języka angielskiego
- materiały dydaktyczne
- certyfikat ukończenia kursu

Więcej informacji na stronie www.fundacja.monki.pl oraz pod numerem: 668 329 837