Gmina Mońki

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów LO w Mońkach odbędzie się 21 czerwca 2014 r. Rozpocznie się uroczystą mszą koncelebrowaną przez księży, którzy ukończyli moniecki ogólniak, a także tych, którzy uczyli w szkole.
Na terenie szkoły odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe oraz już mniej formalne spotkania klasowe. Wieczorem w Gościńcu Dworak przewidziany jest Piknik Absolwentów. Planowane jest też przygotowanie specjalnej publikacji jubileuszowej.
Już dziś prosimy wszystkich, którzy uczyli się w monieckim ogólniaku, a także dawnych i obecnych nauczycieli, by zarezerwowali czerwcowy termin w swoich kalendarzach – mówią przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego. I apelują, by osoby związane przez lata z LO z informacją o zjeździe pomogli dotrzeć do jak największej liczny absolwentów i nauczycieli. Zwłaszcza tych, którzy mieszkają dziś w odległych miejscach kraju, a także w innych państwach.
Specyfiką Moniek jest to, że wielu dawnych mieszkańców wyjechało za granicę. Dlatego termin zjazdu celowo ogłaszamy z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, żeby i im dać szansę udziału w tej niezwykłej uroczystości – podkreślają członkowie Komitetu Organizacyjnego.
Informacje dotyczące uroczystości będą na bieżąco zamieszczane na Facebooku https://www.facebook.com/zjazdmonki oraz na stronie internetowej liceum: www.liceum.zsmonki.pl. Pytania, uwagi i propozycje można też wysyłać pocztą elektroniczną na adres: zjazdmonki@interia.pl