Gmina Knyszyn

Nasza nekropolia

Oprócz uprzątnięcia parkingu, z własnej inicjatywy, grabili trawę, opadłe liście, uprzątali opuszczone groby. Chęć wspólnej modlitwy, zapalonych lampek z którymi przyjdziemy w święto zmarłych, będzie wyrazem naszego szacunku i pamięci po naszych przodkach. A więc to nie tradycja. To zrozumienie, że knyszyński cmentarz, choćby z racji swego położenia przy głównej drodze, jest wizytówką naszej miejscowości, to również odpowiedzialność jaka spoczywa na pokoleniach mających szacunek do zmarłych. Możemy, jako mieszkańcy Knyszyna, być dumni, że młodzież czuje taką potrzebę i chętnie uczestniczy w podjętych działaniach.

Opiekun Szkolnego Koła PCK Joanna Ostrowska