Gmina Knyszyn

Uroczyste poświecenie szkoły...

10 października 2013r w ZSO w Knyszynie miała miejsce wyjątkowa uroczystość: poświęcenie szkoły i pamiątkowej tablicy z 1925 roku, znalezionej w lipcu 2013 roku podczas gruntowego remontu szkoły.

Nauczyciele tej szkoły – mają inne zadanie:,,wznosić szkołę w Duchu”, budować,,konstrukcje na kamieniu prawdy”, tworzyć szkołę,,nie tylko z murów, lecz z natchnienia”. Nie tylko nieść,,światło wiedzy”, ale uczyć myślenia, odróżniania dobra od zła, pobudzać ducha patriotyzmu.

,,…Niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec …”- te słowa Juliusza Słowackiego widnieją na odrestaurowanej tablicy, która została wmurowana w najstarszą część budynku i poświęcona przez Jego Ekscelencję prof. dr hab. Edwarda Ozorowskiego.

Obecność Arcybiskupa, rektora AWSD w Białymstoku dr hab. ks. Andrzeja Proniewskiego oraz wielu innych dostojnych gości świadczy o tym, że w kaganku oświaty ogień tli się nadal.

Dyrekcja ZSO w Knyszynie