Gmina Knyszyn

mama, tata i ja

Starostwo Powiatowe w Mońkach

Knyszyński Ośrodek Kultury w Knyszynie

zapraszają

na Festiwal Piosenki Przedszkolaków

p.h. "MAMA, TATA I JA"

6 maja 2013r. godz. 11.00

Celem Festiwalu jest muzyczne ukierunkowanie wrodzonych zamiłowań i zdolności dziecka w wieku przedszkolnym. Z uwagi na to iż muzyka jest istotnym elementem w rozwoju młodego człowieka, poprzez organizację Festiwalu pragniemy wnieść do świata dziecięcego nowe przeżycia estetyczne wynikające ze spotkania z piosenką i jej prezentację sceniczną samodzielnie lub rodzinnie.

Ze względów organizacyjnych pragniemy dokonać podziału na następujące kategorie:

- solista

- zespół rodzinny (solista + rodzice)

Wiek uczestników 4 - 7 lat.Repertuar

Dowolnie wybrana jedna piosenka odpowiednia do możliwości wykonawczych i wieku uczestnika, z własnym podkładem muzycznym na płycie CD lub akompaniamentem na żywo. Dopuszczalny jest również śpiew bez akompaniamentu.

Uwaga! Soliści z towarzystwem chórków i grup ruchowych nie będą kwalifikowani do III etapu.

ETAPY REALIZACJI

Etap I Eliminacje wstępne (środowiskowe) w przedszkolach do dnia 30 kwietnia 2013r.

Etap II Eliminacje powiatowe zgłoszenie należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2013r do KOK w Knyszynie.
Na adres: Knyszyńskli Ośrodek Kultury
ul. Rynek 38
19-120 Knyszyn
lub e-mailem kok@knyszyn.pl

Eliminacje powiatowe odbędą się 6 maja 2013r o godz. 11.00.

Wszelkich informacji udziela Knyszyński Ośrodek Kultury tel. 7279997 lub 7279972.

Każde dziecko biorące udział w Festiwalu otrzyma dyplom za udział oraz drobny upominek.

www.kok.knyszyn.pl