<<< wstecz .::.

Piknik edukacyjny

Biebrzański Park Narodowy wraz z Instytutem Biologii Ssaków PAN z Białowieży organizuje cykl pikników edukacyjnych w 10 miejscowościach położonych wzdłuż rzeki Biebrza.

Tematem przewodnim będą ptaki wodno-błotne doliny Biebrzy oraz gatunki inwazyjne,

a w szczególności norka amerykańska. Spotkania będą rozpoczynały się prelekcją o gatunkach inwazyjnych oraz zagrożeniach jakie mogą powodować. Wspólnie odpowiemy na pytanie dlaczego norka amerykańska zagraża naszym ptakom. Zaplanowaliśmy wiele zabaw
i konkursów, nie tylko dla dzieci. Będzie można ozdobić kubek podobizną ptaka, techniką decoupage. W specjalnym namiocie wyemitujemy nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych w Łodzi, tryptyk o niezwykłych roślinach i zwierzętach, które opuściły granice naturalnych zasięgów występowania i opanowały inne kontynenty. Okazuje się, że
w Europie i w Polsce spotkać można bardzo wielu takich obcych przybyszów. Czy w jakiś sposób mogą one nam zagrozić? Na to inne pytania znajdziecie odpowiedź na naszych piknikach.

Serdecznie zapraszamy!


15 czerwca – Goniądz MOWiR, plaża

23 czerwca (pn.) – Lipsk - Gminne Centrum Rekreacji w Lipsku, nad Biebrzą

24 czerwca (wt.) – Sztabin - Zespół Szkół w Sztabinie

25 czerwca (śr.) – Suchowola - Szkoła Podstawowa w Suchowoli

26 czerwca (czw.) – Dolistowo - Plaża w Dolistowiewww.biebrza.org.pl