<<< wstecz .::.

Bezpieczna woda

Jak dowodzi praktyka lat poprzednich, wakacje to nie tylko czas relaksu i swobody dla dzieci i młodzieży ale to także okres dodatkowych zagrożeń i niebezpieczeństw. W czasie wakacji Policja odnotowuje wiele zdarzeń, w których uczestniczyły dzieci. Niestety, bardzo dużo wakacyjnych wypadków ma miejsce właśnie nad wodą.

Wielu tragedii, do których każdego dnia dochodzi nad akwenami wodnymi można byłoby prawdopodobnie uniknąć, gdyby ludzie pamiętali o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku nad wodą. Pamiętajmy więc o tym, że bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. "Dzikie kąpieliska" zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona. Nie zapominajmy również o tym, aby:

-nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu – najczęściej toną osoby pijane;
-nie kąpać się zaraz po jedzeniu - powinno się odczekać przynajmniej godzinę;
-nie wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu - może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności;
-po wejściu do wody wpierw schłodzić okolicę serca, karku oraz twarzy;
-nad bezpieczeństwem kąpiących się dzieci zawsze czuwał ktoś dorosły;
-nie próbować przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;
-nie skakać do wody z dużej wysokości – takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem głowy oraz kręgosłupa;
-dzieci i osoby dorosłe, które korzystają ze sprzętów pływających miały na sobie założony kapok;
podczas skurczu mięśni nie wpadać w panikę. Kiedy coś takiego nam się przydarzy starajmy się wezwać pomoc, jeśli jest ktoś w pobliżu. Jeśli nie ma nikogo takiego, należy położyć się na plecach, spokojnie oddychać, zgiąć stopę w stawie skokowym i mocno przyciągając ją do siebie wyprostować nogę w kolanie i starać się dopłynąć powoli do brzegu.
-podczas korzystania z różnego rodzaju sprzętów wodnych: łódek, kajaków, rowerów wodnych itp. pamiętajcie, że każdy powinien mieć na sobie kamizelkę ratunkową. W razie wpadnięcia do wody pomoże ona utrzymać się na powierzchni. To dotyczy także dorosłych, niech nie będą tacy odważni. Kamizelki są dla wszystkich, ponieważ z wodą nie ma żartów! (WAŻNE!!! Ilość środków ratunkowych np. kapoków musi równać się ilości osób znajdujących się na jednostce pływającej).

Tylko przestrzegając tych podstawowych zasada możemy sprawić aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczęśliwie.

INFORMACJA DLA ŻEGLARZY I WĘDKARZY

PAMIĘTAJCIE, że na łodzi przeznaczonej do uprawiania sportu i rekreacji (czyli także wędkarskiej), która ma długość powyżej 3,5 m, oprócz kapoków i rzutki ratunkowej (lub koła ratunkowego), powinny znajdować się również odboje, bosak i apteczka, a jeżeli łódź napędzana jest silnikiem spalinowym - to bez względu na jej długość, także 2-kilogramowa gaśnica proszkowa. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 5 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 216 poz. 1423) w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków. Za nieprzestrzeganie niniejszych wymogów monieccy funkcjonariusze będą stosować sankcje karne.www.monki.policja.gov.pl